หมั่นอุทิ ศบุ ญให้เทวดาประจำตัว

หมั่นอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัว

ให้ท่านเมตตาให้กำลัง ให้พรพาปลอดภัย

ท่านมีจริง…และช่วยเราได้

เทวดานั้นมีจริงแท้แน่นอน…

ท่านเสวยภพภูมิตามชั้นต่างๆ ตามบุญที่ท่านทำมา

แล้วเทวดาประจำตัวล่ะท่านเป็นใคร

ท่านคือ พ่อแม่เราในทุกภพชาติ

ที่ยังมีสายใยบุญ ยังห่วงใยเราอยู่

แล้วเฝ้าดูในทุกช่วงของชีวิต

หรืออาจเป็นญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ

หรือครูบาอาจารย์ที่เราสายใกล้ชิดท่าน

เคยไหม ว่าจะไม่รอด แต่ทำไมรอด!!!

เคยไหม เหมือนมีใครคอยเตือนล่วงหน้า

ยามจะทำอะไรที่ไม่ดีผิดพลาด หรือมีอันตราย

สิ่งที่เราไม่รู้…ยังมีอีกเยอะในโลกนี้

สร้างบุญทุกครั้งไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อย

จากช่องทางใด อุทิศให้ท่านด้วย

หลายคนพ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว

ก็ระบุชื่อท่านได้เลย และรวมถึงพ่อแม่ในทุกภพชาติ

เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้า

ในชีวิตที่ผ่านมาเจอเรื่องมหัศจรรย์มากมาย

เมื่อนึกถึงท่าน นึกถึงพ่อแม่

บางครั้งนึกว่าจะไม่รอด จะไม่ผ่านแล้ว

ก็ผ่านไปได้แบบอัศจรรย์

อุทิศบุญให้ท่านเถิดไม่มีอะไรเสียหาย

เวลาต้องการขอเมตตา เพียงนึกถึงท่านแล้วอธิษฐาน

ขอเมตตาให้ท่านเสริมกำลังใจ

ขอพร ขอบุญจากท่านให้พ้นจากอุปสรรคไปได้

ไม่ต้องเชื่อ…ลองพิสูจน์เอง

บอกวิธีการไว้หมดแล้วในหนังสือ”สู้ด้วยบุญ”

ฉบับธรรมทานยิ่งใหญ่แห่งปี

ขอบุญรักษา

ธรรมะคุ้มครอง

ครูบาอาจารย์เมตตา

เทวดาค้ำชูทุกท่านเทอญ..

Back to top button