วันหยุดเดือนกันยายน 2564 มีหยุดยาว 3 วันด้วยนะ เช็กเลยถ้าอยากรู้ว่าเป็นวันอะไรเดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดพิเศษเพิ่มเข้ามาจนทำให้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 24-26 ก.ย.

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดวันหยุดราชการ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ กำหนดวันหยุดประจำปี 2564 รวมถึงเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2564 และมีการประกาศวันหยุดประจำภูมิภาคอีกด้วยเมื่อตรวจสอบวันหยุดในเดือนกันยายน 2564 พบว่ามีวันหยุดยาวติดกัน 3 วัน ในวันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 26 เพราะจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 กำหนดให้วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องในวันมหิดล

สรุปวันหยุด เดือนกันยายน 2564
24 กันยายน 2564 วันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องในวันมหิดล (ทำให้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง 3 วัน ตั้งแต่ 24-26 ก.ย.)

อย่างไรก็ตาม สำหรับหน่วยงานที่มีความจำเป็นในการบริการประชาชนนั้น ครม.ระบุว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม อาจจะไม่จำเป็นต้องหยุดตามที่รัฐบาลกำหนด เช่นเดียวกับภาคเอกชนและภาคธนาคารก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมเช่นเดียวกันBack to top button